Miljö

Vi ska verka för och främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Målsättningen är att minimera all miljöpåverkan som företaget åstadkommer och har kontroll över. Kretsloppets flöde skall helst vara så att nya ej förnyelsebara resurser förbrukas samt att transporter och material påverkar miljön minimalt.

Med hänsyn till miljöeffekterna ska vi verka för en god miljö ur både sunda och ekonomiska aspekter.

Miljöutredning

Vi på Oja´s Fönsterputs & Städ AB använder oss av Wetroks städprodukter som är färdig doserade i skumflaskor och miljömärkta.

I kombination med att vi använder städmetoder som innebär att vi alltid använder torra trasor vid städning och lätt fuktiga moppar som sprayas vid våttorkning av golv, så tror vi att detta system har minimal påverkan på miljön.
När vi putsar fönster använder vi oss av doseringsmått för att dosera rätt när vi blandar vattnet, tvätt pälsar tvättar vi vid behov samt att fönsterputs gummin förbrukas i minsta möjliga mån.

När vi städar med combimaskiner så doserar vi våra miljömärkta produkter med doseringsmått för att minska påverkan på miljön.
När vi tvättar vårt städmaterial så använder vi oss alltid av tvättmaskiner som väger tvätten och anpassar vattenmängd efter vikt och därefter dosereras tvättmedel efter vikt.

Vi strävar alltid efter att ha nya och moderna tvättmaskiner samt att tvätta välfyllda maskiner, med dessa tvätt rutiner borgar vi för en minimal belastning på miljön.

På samtliga av våra städ kontrakt erbjuder vi alltid kunden miljö anpassade förbruknings material som ex finare toalett papper samt dubbelvikta handukspapper för att minska sop mängden och på så sätt minimera miljöpåverkan.
Oja´s Fönsterputs & Städ AB använder oss av miljöbilar som byts ut var tredje år samt att vi försöker samåka i största möjliga mån.

Miljömål och miljöpolicy

Samtliga av Oja´s personal har genomgått en intern utbildning i hur man sorterar sopor på våra anläggningar, hur vi ska dosera vid städning och tänka kring minimal miljöpåverkan.

Vi har även gått igenom hur vi kan framföra våra fordon ex eco- driving samt att vi alltid tar den snabbaste vägen avstånds mässigt för att hålla nere utsläppen. Som en del i att se till att detta följs har vi positionerings system i samtliga bilar

Vi genomför kontroller 1 gång per månad på samtliga anläggningar för att se till att rutiner samt att rätt dosering följs. Oja´s Fönsterputs & Städ AB strävar alltid efter att ha en så minimal påverkan på miljön som möjlig och arbetar aktivt med att minska utsläpp.